Adventní neděle versus Štědrý den

Hlavní stránka / Články / Adventní neděle versus Štědrý den

15.12.2017

Adventní neděle versus Štědrý den V letošním roce připadá štědrý den na neděli. Neděle adventní i slavnost Narození Páně jsou na stejné úrovni co do pořadí tabulce přednosti liturgických dnů. Co to znamená pro slavení bohoslužeb?

 

 

 

Mše svatá 

Dopolední mše svaté jsou ze 4. neděle adventní (nesmí se slavit z vigilie narození Páně [Not 1969,405]); odpoledne a v podvečer se slaví mše z vigilie Narození Páně. V noci pak přirozeně mše sv. z Narození Páně. Mše ze slavnosti Narození Páně (v noci, za svítání, ve dne) se musejí slavit v odpovídající dobu.

Povinnost účastnit se mše sv. se týká jak 4. neděle adventní, tak slavnosti Narození Páně. Není tedy možné jít 24. 12. do kostela pouze v podvečer „jednou za oba dny“. Kdyby si člověk měl vybrat jedinou návštěvu kostela, přednost má ranní nedělní mše před podvečerní z vigilie. Záleží samozřejmě na dostupnosti kostela se mší svatou v tu kterou hodinu a na možnostech jednotlivých kněží. 

Modlitba hodin

Nejasnost týkající se modlitby hodin může vyvstat u večerní modlitby 24. 12. Má se jednat o druhé nešpory ze 4. neděle adventní, nebo první nešpory ze slavnosti Narození Páně?

Na dotaz, jaké oficium se má slavit ve dnech, kdy se takto po sobě setkávají dvě slavnosti se stejnou důležitostí, odpověděla Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v r. 1974, že přednost má oficium aktuálního dne, tj. druhé nešpory ze 4. neděle adventní. Na druhou stranu večer se již slaví mše z vigilie. Slavení oficia by nemělo být vykloubeno z ostatního slavení a vůbec z celku života. Jestliže je již v 16 hodin mše z vigilie, po níž následuje vánoční večeře a modlitba nešpor se uskuteční až po té, je samozřejmě správnější, aby se jednalo o první nešpory ze slavnosti Narození Páně. Jestliže bude první mší z Narození Páně až mše v noci, anebo dokonce za svítání, je možné vzít večer nešpory ze 4. neděle adventní.

Kompletář tento den vynechávají pouze ti, kdo absolvují noční mši svatou spojenou s prodlouženou modlitbou se čtením (viz zde). Na půlnoční mši nesmí navazovat ranní chvály, ty je třeba se modlit až v odpovídající denní dobu. 

 


Komentář kongregace 

Notitiae 10 (1974) 222-223.

Instructio Eucharisticum mysterium, n. 28 statuit: « Sicubi ex concessione Apostolicae Sedis permittitur ut vespere sabbati praecedentis satisfieri possit praecepto de Missa participanda die dominica ... celebretur Missa sicut in Calendario pro die dominica assignatur, homilia et oratione fidelium minime exclusis. Quae omnia dicenda sunt etiam de Missa quae, eadem de causa, ad vesperam pridie diei festi de praecepto alicubi celebrari permittitur ».

Haec est norma generalis. Dubium tamen exurgit quando quaedam sollemnitas de praecepto sabbato vel feria II occurrit. Nam vespere primi diei festivi (sabbato vel dominica) occurrentia habetur inter duos dies liturgicos quia « celebratio dominicae et sollemnitatum incipit iam vespere diei praecedentis » (cf. Normae universales de anno liturgico et de calendario, n. 3), et in eadem celebratione alii conveniunt fideles ad satisfaciendum praecepto de die currenti et alii de die sequenti. Ita, v. gr. evenire potest ut vespere dominicae IV Adventus, quando haec incidit die 24 decembris, insimul habeatur Missa vespertina dominicae et Vigiliae Nativitatis Domini. Eodem modo, quando Nativitas Domini sabbato incidit, vespere concurrentia habetur inter Missam Nativitatis et Missam anticipatam de Sacra Familia.

Hi et similes casus solvi non possunt per normam universalem, quia necessitates pastorales et consuetudine [sic]fidelium diversae inveniuntur. Quapropter sequentes indicationes dari possunt:

1. Principium generale pro celebratione Missae festivae diei de praecepto anticipatae vespere diei antecedentis illud est quod invenitur in n. 28 Instructionis Eucharisticum mysterium.

2. In casu occurrentiae inter dominicam et sollemnitatem, integritas celebrationis totius diei liturgici generatim melius obtineri potest applicando celebrationi Missae vespertinae ea quae statuuntur pro Vesperis, scilicet: « Si eodem die celebrandae sint vesperae Officii currentis et I Vesperae diei sequentis, praevalent vesperae celebrationis quae in tabula dierum liturgicorum superiorem obtinent locum; in casu autem paritatis vesperae diei currentis » (cf. Normae universales de anno liturgico et de calendario, n. 61).

3. In Vigilia sollemnitatum in quibus peculiaris Missa vigiliae habetur (Nativitas Domini, Nativitas S. Ioannis Baptistae, SS. Petrus et Paulus, Assumptio B. Mariae V.), haec dicatur etiamsi die dominica incidat.

4. Attentis adiunctis naturae pastoralis, praxis sequenda in ambitu dioecesano indicetur initio anni ab Ordinario loci in Calendario liturgico proprio, etiam si casus fert derogando iis quae supra dicta sunt, cum, ob rationes pastorales, praeferenda videtur celebratio unius alteriusve Missae.

 

Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.