Český národní kalendář

Hlavní stránka / Liturgický čas / Český národní kalendář

 

LEDEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 1. - Oktáv Narození Páně; Matky Boží Panny Marie, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

2. 1. - Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

3. 1. - Nejsvětějšího Jména Ježíš

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

6. 1. - Zjevení Páně, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 2.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, v římském kánonu vlastní "V tomto společenství", lekce vlastní; nelze použít 4. anafory; v předvečer se použijí texty pro vigilii.
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

7. 1. - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

13. 1. - Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů, lekce feriální nebo z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

17. 1. - Sv. Antonína, opata, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální nebo z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

18. 1. - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface o Panně Marii v díle spásy, lekce feriální nebo vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

20. 1. - Sv. Fabiána, papeže a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Šebestiána, mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 1. - Sv. Anežky, panny a mučednice, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, modlitba uprostřed dne feriální.

 

22. 1. - Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

24. 1. - Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: orace vlastní; antifony ze společných textů, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

25. 1. - Obrácení svatého Pavla, apoštola, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface 1. o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

26. 1. - Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, 1. čtení vlastní, evangelium přivlastněné nebo ze společných textů nebo feriální;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

27. 1. - Sv. Anděly Mericiové, panny

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo feriální, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

28. 1. - Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo feriální, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

31. 1. - Sv. Jana Boska, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo feriální, lekce feriální nebo ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

Neděle po 6. lednu - Křtu Páně, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 5.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria (v neděli i krédo), formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní; pokud se slaví v neděli, má i 1. nešpory.

 

ÚNOR

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

2. 2. - Uvedení Páně do chrámu, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 5.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní - pokud připadne na neděli, má i 2. čtení; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, pokud připadne na neděli, má i 1. nešpory.

 

3. 2. - Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

        - Sv. Ansgara, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

5. 2. - Sv. Agáty, panny a mučednice, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: stává se nezávaznou památkou, vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

6. 2. - Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: stává se nezávaznou památkou, vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

8. 2. - Sv. Jeronýma Emilianiho

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

        - Sv. Josefiny Bakhity, panny

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

10. 2. - Sv. Scholastiky, panny, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: stává se nezávaznou památkou, vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

11. 2. - Panny Marie Lurdské

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

15. 2. - V pražské arcidiecézi: Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

17. 2. - Sv. Alexia a druhů, řeholníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 2. - Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

22. 2. - Stolce svatého apoštola Petra, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: slaví se beze změny.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface 1. o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

23. 2. - Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: stává se nezávaznou památkou, vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

BŘEZEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

4. 3. - Sv. Kazimíra

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

7. 3. - Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: stává se nezávaznou památkou, vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

8. 3. - Sv. Jana z Boha, řeholníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

9. 3. - Sv. Františky Římské, řeholnice

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

10. 3. - Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, lekce feriální;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální.

 

17. 3. - Sv. Patrika, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, lekce feriální;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální.

 

18. 3. - Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, lekce feriální;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální.

 

19. 3. - Sv. Josefa, snoubence Panny Marie, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na postní neděli, přesune se na následující pondělí.
   Připadne-li do Svatého týdne, přesune se do týdne po 2. neděli velikonoční.
   Připadne-li na všední den doby postní: slaví se beze změny.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface o sv. Josefu, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

23. 3. - Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.
   Připadne-li na všední den doby postní: vše se bere z ferie:
      ve mši se použije feriální formulář a postní preface, vstupní modlitba může být z památky;
      v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém,
      v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, lekce feriální;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální.

 

25. 3. - Zvěstování Páně, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na postní neděli, přesune se na následující pondělí.
   Připadne-li do Svatého týdne či velikonočního oktávu, přesune se do týdne po 2. neděli velikonoční.
   Připadne-li na všední den doby postní: slaví se beze změny.

 

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo (při slovech "Skrze Ducha svatého..." se klečí), formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

DUBEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

2. 4. - Sv. Františka z Pauly, poustevníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

4. 4. - Sv. Izidora, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

5. 4. - Sv. Vincence Ferrerského, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

7. 4. - Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

11. 4. - Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

13. 4. - Sv. Martina I., papeže a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 4. - Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

23. 4. - Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

24. 4. - Sv. Jiří, mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

25. 4. - Sv. Marka, evangelisty, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o 2. o apoštolech, lekce vlastní; není možné použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

28. 4. - Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

29. 4. - Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

30. 4. - Sv. Zikmunda, mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Pia V., papeže

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

KVĚTEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 5. - Sv. Josefa dělníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface o sv. Josefovi, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo z 19. března.

 

2. 5. - Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

3. 5. - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

6. 5. - Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, na Moravě: památka

   Stupeň slavení: na Moravě památka, v Čechách nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

8. 5. - Panny Marie, Prostřednice všech milostí

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

12. 5. - Sv. Nerea a Achillea, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Pankráce, mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - V pražské arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář o posvěcení kostela, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

13. 5. - Panny Marie Fatimské

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

14. 5. - Sv. Matěje, apoštola, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

16. 5. - Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

18. 5. - Sv. Jana I., papeže a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

20. 5. - Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, na Moravě: památka

   Stupeň slavení: na Moravě památka, v Čechách nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Bernardina Sienského, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně zz památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 5. - Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce ;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - V brněnské diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář o posvěcení kostela, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

22. 5. - Sv. Rity z Cascie, řeholnice

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

25. 5. - Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Řehoře VII., papeže

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

26. 5. - Sv. Filipa Neriho, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

27. 5. - Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - V plzeňské diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

30. 5. - Sv. Zdislavy, v litoměřické diecézi: SVÁTEK; v Čechách a brněnské diecézi: památka

   Stupeň slavení: v litoměřické diecézi svátek, v Čechách a v brněnské diecézi památka; v ostatních diecézích nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8/11/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

31. 5. - Navštívení Panny Marie, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

Čtvrtek po Seslání Ducha svatého - Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 5.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o kněžství, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

Neděle po Seslání Ducha svatého - Nejsvětější Trojice, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

Čtvrtek po Nejsvětější Trojici - Těla a Krve Páně, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface o eucharistii, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

ČERVEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 6. - Sv. Justina, mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

2. 6. - Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

3. 6. - Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

5. 6. - Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

6. 6. - Sv. Norberta, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

9. 6. - Sv. Efréma, jáhna a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

11. 6. - Sv. Barnabáše, apoštola, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, preface 2. o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, modlitba uprostře dne feriální.

 

12. 6. - V ostravsko-opavské diecézi: Bl. Antonie Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

13. 6. - Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

15. 6. - Sv. Víta, mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

19. 6. - Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, v českobudějovické diecézi: památka

   Stupeň slavení: v českobudějovické diecézi památka v ostatních diecézích nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, ekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Romualda, opata

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 6. - Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

22. 6. - Sv. Paulina Nolánského, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

22. 6. - sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

24. 6. - Narození sv. Jana Křtitele, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory; v předvečer se použijí texty pro vigilii.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

27. 6. - Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

28. 6. - Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

29. 6. - Sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory; v předvečer se použijí texty z vigilie.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

30. 6. - Svatých prvomučedníků římských

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - V olomoucké arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář o posvěcení kostela, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého - Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého - Neposkvrněného Srdce Panny Marie, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface o Panně Marii, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

ČERVENEC

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

3. 7. - Sv. Tomáše, apoštola, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

4. 7. - Sv. Prokopa, opata, v Čechách: památka

   Stupeň slavení: v Čechách památka, na Moravě nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

4. 7. - Sv. Alžběty Portugalské

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

5. 7. - Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

6. 7. - Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

9. 7. - Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

11. 7. - Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o řeholnících, lekce vlastní; není možné použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

13. 7. - Sv. Jindřicha

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, preface , lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

14. 7. - Bl. Hroznaty, mučedníka, v plzeňské diecézi: SVÁTEK

   Stupeň slavení: v plzeňské diecézi svátek, v ostatních diecézích nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: orace vlastní; antifony ze společných textů, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

         - Sv. Kamila de Lellis, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

15. 7. - Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

16. 7. - Panny Marie Karmelské

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

         - V ostravsko-opavské diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

 

17. 7. - Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - V ostravsko-opavské diecézi: Panny Marie Karmelské

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

20. 7. - Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 7. - Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

22. 7. - Sv. Marie Magdalény, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface vlastní (není zatím český překlad); lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

23. 7. - Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

24. 7. - Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

25. 7. - Sv. Jakuba, apoštola, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

26. 7. - Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vlastní hymny, 2. čtení, kolekta, krátká čtení s responsorii k ranním chvalám a nešporám a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

27. 7. - Sv. Gorazda a druhů, na Moravě: památka

   Stupeň slavení: na Moravě památka, v ostatních diecézích nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

29. 7. - Sv. Marty, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta, hymnus k nešporám a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

30. 7. - Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

31. 7. - Sv. Ignáce z Loyoly, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

SRPEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 8. - Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: orace vlastní; antifony ze společných textů, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

2. 8. - Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

2. 8. - Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

4. 8. - Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

5. 8. - Posvěcení římské baziliky Panny Marie

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

6. 8. - Proměnění Páně, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 5.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria (v neděli i krédo), formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní, pokud připadne na neděli, má i 1. nešpory.

 

7. 8. - Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

7. 8. - Sv. Kajetána, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

8. 8. - Sv. Dominika, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

9. 8. - Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o pannách a řeholnících, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

10. 8. - Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o mučednících, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

11. 8. - Sv. Kláry, panny, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

12. 8. - Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

13. 8. - Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

14. 8. - Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

15. 8. - Nanebevzetí Panny Marie, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory, v předevečer se použijí texty pro vigilii.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

16. 8. - Sv. Štěpána Uherského

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

19. 8. - Sv. Jana Eudese, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

20. 8. - Sv. Bernarda, opata, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 8. - Sv. Pia X., papeže, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: orace vlastní; antifony ze společných textů, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

22. 8. - Panny Marie Královny, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface , lekce feriální, případně ze společných textů; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vlastní hymny, 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

23. 8. - Sv. Růženy z Limy, panny

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

24. 8. - Sv. Bartoloměje, apoštola, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

25. 8. - Sv. Ludvíka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

           - Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

           - Sv. Josefa Kalasanského, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

25. 8. - V ostravsko-opavské diecézi: Bl. Metoděje Trčky, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

26. 8. - V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Ludvíka; Sv. Josefa Kalasanského, kněze; Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá / červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

27. 8. - Sv. Moniky, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

28. 8. - Sv. Augustina, biskupa a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

29. 8. - Umučení svatého Jana Křtitele, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, modlitba uprostřed dne feriální.

 

ZÁŘÍ

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

3. 9. - Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

7. 9. - Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

8. 9. - Narození Panny Marie, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface 1. o Panně Marii (když slavíme její narození), lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

9. 9. - Sv. Petra Klavera, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

10. 9. - Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

12. 9. - Jména Panny Marie

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

13. 9. - Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

14. 9. - Povýšení svatého Kříže, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 5.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria (v neděli i krédo), formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní (v neděli navíc i 2. čtení); nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní, připadne-li na neděli, má i 1. nešpory.

 

15. 9. - Panny Marie Bolestné, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface o Panně Marii, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

16. 9. - Sv. Ludmily, mučednice, v Čechách: památka

   Stupeň slavení: v Čechách památka, na Moravě nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 11/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů.

 

17. 9. - Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: orace vlastní; antifony ze společných textů, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

19. 9. - Sv. Januária, biskupa a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

19. 9. - V litoměřické diecézi: Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

20. 9. - Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

          - V litoměřické diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

21. 9. - Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

23. 9. - Sv. Pia z Pietrelcini, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, preface , lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

26. 9. - Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: orace vlastní; antifony ze společných textů, preface , lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

27. 9. - Sv. Vincence z Pauly, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface , lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifona k Benedictus, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

28. 9. - Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 4.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

29. 9. - Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o andělech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

30. 9. - Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

ŘÍJEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 10. - Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

2. 10. - Svatých andělů strážných, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface o andělech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní kromě žalmů s antifonami k modlitbě se čtením a modlitbě uprostřed dne, které jsou feriální.

 

4. 10. - Sv. Františka z Assisi, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní hymny, 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

6. 10. - Sv. Bruna, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

7. 10. - Panny Marie Růžencové, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface o Panně Marii, lekce feriální, případně ze společných textů; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, modlitba uprostřed dne feriální.

 

9. 10. - Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

9. 10. - Sv. Jana Leonardiho, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

11. 10. - Sv. Jana XXIII., papeže

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní (česky zatím není přeložena, použije se jedna ze společných textů); ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta (česky zatím není přeloženo, použije se tedy ze společných textů), vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

12. 10. - Sv. Radima, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

14. 10. - Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

             - V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

15. 10. - Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní hymny, 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

16. 10. - Sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, v ostravsko-opavské diecézi: SLAVNOST

   Stupeň slavení: v ostravsko-opavské diecézi slavnost, v ostatních diecézích nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 4/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši mimo ostravsko-opavskou diecézi: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin mimo ostravsko-opavskou: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

             - Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

17. 10. - Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně z památky;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

18. 10. - Sv. Lukáše, evangelisty, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface 2. o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

19. 10. - Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

            - Sv. Pavla od Kříže, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 10. - Bl. Karla Rakouského

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

22. 10. - Sv. Jana Pavla II., papeže

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

23. 10. - Sv. Jana Kapistránského, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

24. 10. - Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

28. 10. - Sv. Šimona a Judy, apoštolů, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

29. 10. - V brněnské diecézi: Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;

 

30.10. - V královéhradecké diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

31. 10. - Sv. Wolfganga, biskupa

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

V dedikovaných kostelích a kaplích, jejichž den dedikace není známý, buď 25. října, nebo následující neděli - Výročí posvěcení vlastního kostela, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 4.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář o posvěcení kostela, preface vlastní, lekce vlastní; není možné použít 4. anafory
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

LISTOPAD

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 11. - Všech svatých, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

   Pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na neděli: slaví se (avšak liturgie hodin z příslušné neděle).

   Barva: fialová.
   Oltáře nejsou ozdobeny květinami. Varhany a hudební nástroje se používají jen k doprovodu zpěvu.

   Ke mši: 3 formuláře vlastní, preface za zemřelé, lekce ze společných textů za zemřelé (3 čtení, lekcionář VI/2); nelze použít 4. anafory.
   Každý kněz může slavit nebo koncelebrovat tři mše, pokud je to v rozdílnou dobu – pouze na jednu však může přijmout mešní stipendium; další slouží za všechny zemřelé a třetí na úmysl Svatého otce.
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, hymny k ranním chvalám a nešporám, vše ostatní z textů za zemřelé. V neděli se používají texty z neděle – slaví-li se ale ranní chvály či nešpory za účasti lidu, je možné použít textů za zemřelé.

 

3. 11. - Sv. Martina de Porres, řeholníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

4. 11. - Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: orace vlastní; antifony ze společných textů, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

9. 11. - Posvěcení lateránské baziliky, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 5.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria (v neděli i krédo), formulář o posvěcení kostela, preface vlastní, lekce vlastní (v neděli i 2. čtení); nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní, pokud připadne na neděli, má i 1. nešpory.

 

10. 11. - Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

11. 11. - Sv. Martina, biskupa, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, modlitba uprostřed dne feriální.

 

12. 11. - Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

13. 11. - Sv. Anežky České, panny, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface o pannách a řeholnících, lekce feriální, případně ze společných textů; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, modlitba uprostřed dne feriální.

 

15. 11. - Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve,

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

16. 11. - Sv. Markéty Skotské

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

16. 11. - Sv. Gertrudy, panny

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

17. 11. - Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní hymnus, 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

18. 11. - Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, preface 1. o apoštolech, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vlastní hymny, 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 11. - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

22. 11. - Sv. Cecilie, panny a mučednice, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

23. 11. - Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, v královéhradecké diecézi: SLAVNOST

   Stupeň slavení: v královéhradecké diecézi slavnost, v ostatních diecézích: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 4/12.
   Připadne-li na neděli (slavnost Ježíše Krista Krále): přesouvá se na následující pondělí/vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, preface , lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

23. 11. - Sv. Kolumbána, opata

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

24. 11. - Sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

25. 11. - Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

30. 11. - Sv. Ondřeje, apoštola, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o apoštolech, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

Poslední neděle liturgického mezidobí - Ježíše Krista Krále, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadá na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní;
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

PROSINEC

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 12. - Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

3. 12. - Sv. Františka Xaverského, kněze, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

4. 12. - Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

6. 12. - Sv. Mikuláše, biskupa, v českobudějovické diecézi: SLAVNOST

   Stupeň slavení: v českobudějovické diecézi slavnost, v ostatních diecézích nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 4/12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

7. 12. - Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

8. 12. - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 3.
   Připadne-li na adventní neděli, přesune se na následující pondělí.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

9. 12. - Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

11. 12. - Sv. Damasa I., papeže

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

12. 12. - Panny Marie Guadalupské

   Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

13. 12. - Sv. Lucie, panny a mučednice, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze společných textů nebo ze dne, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, kolekta a antifony k Benedictus a Magnificat, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

14. 12. - Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, památka

   Stupeň slavení: památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 10.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: formulář vlastní, lekce feriální, případně ze společných textů;
   K liturgii hodin: vlastní 2. čtení a kolekta, vše ostatní feriální nebo ze společných textů.

 

21. 12. - Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

   Stupeň slavení: nezávazná památka, slaví se pouze pro připomínku; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, preface 2. adventní, lekce feriální.
   K liturgii hodin: vše feriální, v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém, v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

22. 12. - V českobudějovické diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 8.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface vlastní, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše ze společných textů o posvěcení kostela, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní.

 

23. 12. - Sv. Jana Kentského, kněze

   Stupeň slavení: nezávazná památka, slaví se pouze pro připomínku; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, preface 2. adventní, lekce feriální.
   K liturgii hodin: vše feriální, v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém, v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

25. 12. - Narození Páně, SLAVNOST

   Stupeň slavení: slavnost; pořadí v tabulce liturgických dnů: 2.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, krédo (při slovech: "Skrze Ducha svatého..." se pokleká), formulář vlastní podle noční/denní hodiny, preface o narození Páně, v Římském kánonu vlastní "V tomto společenství", lekce vlastní podle noční/denní hodiny; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní, má také 1. nešpory, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní. Kdo slaví před noční mší modlitbu se čtením jako vigilii, vynechává kompletář.

 

26. 12. - Sv. Štěpána, prvomučedníka, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o narození Páně, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní, nešpory z oktávu Narození Páně.

 

27. 12. - Sv. Jana, apoštola a evangelisty, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o narození Páně, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní, cnešpory z oktávu Narození Páně.

 

28. 12. - Svatých Mláďátek, mučedníků, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 7.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: gloria, formulář vlastní, preface o narození Páně, lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní, nešpory z oktávu Narození Páně.

 

29. 12. - Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

   Stupeň slavení: nezávazná památka, slaví se pro připomínku; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: červená.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, preface o Narození Páně, lekce feriální.
   K liturgii hodin: vše feriální, v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém, v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

31. 12. - Sv. Silvestra I., papeže

   Stupeň slavení: nezávazná památka, slaví se pouze pro připomínku; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
   Připadne-li na neděli: vynechává se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: kolekta vlastní; ostatní části formuláře ze dne, preface o narození Páně, lekce feriální.
   K liturgii hodin: vše feriální, v modlitbě se čtením se může po 2. čtení z ferie a jeho responsoriu přidat navíc 2. čtení o svatém se svým responsoriem a závěrečnou modlitbou o svatém, v ranních chvalách a nešporách se po závěrečné modlitbě může navíc přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém.

 

Neděle v oktávu Narození Páně, anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince - Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, SVÁTEK

   Stupeň slavení: svátek; pořadí v tabulce liturgických dnů: 5.
   Připadne-li na neděli: slaví se.

   Barva: bílá.

   Ke mši: gloria (v neděli i krédo), formulář vlastní, preface o Narození Páně, v římském kánonu vlastní "V tomto společenství", lekce vlastní; nelze použít 4. anafory.
   K liturgii hodin: vše vlastní a ze společných textů, v modlitbě se čtením Te Deum, žalmy ranních chval 1. nedělní, slaví-li se v neděli, má i 1. nešpory.

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.