Tabulka liturgických dnů uspořádaná podle pořadí přednosti

Hlavní stránka / Liturgický čas / Tabulka liturgických dnů

(Pozn: Tato tabulka je součástí dokumentu Všeobecná ustanovení o liturgickém roce a kalendáři.)

I.

1.  Velikonoční triduum.

2.  Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého. Neděle adventní, postní a velikonoční.
     Popeleční středa.
     Pondělí, úterý, středa a čtvrtek Svatého týdne.
     Dny v oktávu velikonočním.
 
3.  Slavnosti Páně, Panny Marie a svatých, zapsané ve všeobecném kalendáři.
     Vzpomínka na všechny zemřelé
 
4.  Vlastní slavnosti:
     a)  Slavnost hlavního patrona místa či města nebo obce.
     b)  Slavnost posvěcení a výročí posvěcení vlastního kostela.
     c)  Slavnost titulu vlastního kostela.
     d)  Slavnost buď titulu, nebo zakladatele, anebo hlavního patrona řádu či kongregace.

II.

5.  Svátky Páně, zapsané ve všeobecném kalendáři.

6.  Neděle v době vánoční a v liturgickém mezidobí.

7.  Svátky Panny Marie a svatých, zapsané ve všeobecném kalendáři.

8.  Vlastní svátky:
     a)  Svátek hlavního patrona diecéze.
     b)  Svátek výročí posvěcení katedrály.
     c)  Svátek hlavního patrona území či provincie, národa anebo větší oblasti.
     d) Svátek titulu, zakladatele, hlavního patrona řádu či kongregace a řeholní provincie, pokud se na některého z nich nevztahuje č. 4.
     e)  Ostatní vlastní svátky některého kostela.
     f)  Ostatní svátky, zapsané v kalendáři diecéze nebo řádu či kongregace.
 
9.  Adventní všední dny v týdnu od 17. do 24. prosince.
     Dny v oktávu Narození Páně.
     Všední dny doby postní.

III.

10.  Závazné památky všeobecného kalendáře.

11.  Vlastní závazné památky:
       a)  Památky druhého patrona místa, diecéze, území či provincie, národa, větší oblasti, řádu či kongregace a řeholní provincie.
       b)  Ostatní závazné památky, zapsané v kalendáři diecéze nebo řádu či kongregace.

12.  Nezávazné památky - ty se však mohou slavit i ve dnech uvedených pod č. 9, a to způsobem stanoveným ve Všeobecných pokynech k Římskému misálu a k denní modlitbě církve. Stejným způsobem se mohou slavit závazné památky, připadnou-li v některém roce na všední dny doby postní.

13.  Všední dny doby adventní až do 16. prosince včetně.
      Všední dny doby vánoční od 2. ledna do soboty po Zjevení Páně.
      Všední dny doby velikonoční od pondělí po velikonočním oktávu do soboty před Sesláním Ducha svatého.
      Všední dny liturgického mezidobí.

 

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.