Bohoslužba slova

Hlavní stránka / Mše svatá / Bohoslužba slova

Život křesťanů je životem víry, a jak říká apoštol Pavel, víra se rodí a roste ze slyšení Božího slova. Proto se při každém slavení jakékoli svátosti hlásá také Boží slovo, neboť svátosti nejsou magickými úkony, ale jsou kroky na cestě víry. Také při mši svaté se odjakživa Boží slovo četlo. Číst při bohoslužbě z knih Starého a Nového zákona není totéž jako číst z jakékoli jiné knihy. Církev tvrdí, že kdykoli se při liturgii předčítá z Písma, je to sám živý a zmrtvýchvstalý Kristus, který promlouvá ke svým učedníkům, ke své církvi! Jak říká apoštol Pavel, Boží slovo je mocné: povzbuzuje, uzdravuje, ale také usvědčuje ze hříchu a přivádí na cestu za Bohem. Zkrátka, Boží slovo dává život.

 

Co říká církev ve svých dokumentech:

Hlavní část bohoslužby slova tvoří čtení z Písma svatého proložená mezizpěvy. Homilie, vyznání víry a přímluvy neboli modlitba věřících ji rozvíjejí a uzavírají. Ve čteních, která homilie vykládá, Bůh mluví k svému lidu, zjevuje tajemství vykoupení a spásy a nabízí duchovní pokrm. Sám Kristus je svým slovem přítomen mezi věřícími. Toto Boží slovo si lid přivlastňuje tichým nasloucháním a zpěvy a hlásí se k němu vyznáním víry. Jím posílen se v přímluvách modlí za potřeby celé církve a za spásu celého světa.
 
Partem præcipuam liturgiæ verbi constituunt lectiones e sacra Scriptura desumptæ cum cantibus inter eas occurrentibus; homilia autem, professio fidei et oratio universalis seu oratio fidelium illam evolvunt et concludunt. Nam in lectionibus, quas homilia exponit, Deus populum suum alloquitur, mysterium redemptionis et salutis patefacit, atque nutrimentum spirituale offert; et ipse Christus per verbum suum in medio fidelium præsens adest.Hoc verbum divinum populus suum facit silentio et cantibus, atque ipsi adhæret professione fidei; eo autem nutritus, oratione universali pro necessitatibus totius Ecclesiæ et pro totius mundi salute preces fundit.

(IGMR 57)

   

 

Biblické texty v liturgickém překladu naleznete v našem on-line misálu, texty na neděli též na vira.cz či katolik.cz.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.