Články

Hlavní stránka / Články

(11.1.2019)

Rébus cyklů A-B-C

Rébus cyklů A-B-C
Některé dny liturgického roku nabízejí více možností volby biblických textů. Varhaníci, lektoři či kantoři se mohou potýkat s vlastní nejistotou nebo dokonce s nutností rychle zaměnit připravené čtení či žalm za to, které jim přede mší svatou sdělí kněz. V článku přinášíme celkový přehled daných dní a těchto „liturgických pastí“. více

  |   Sekce: Články

(1.1.2019)

Ohlášení Velikonoc o slavnosti Zjevení Páně

Ohlášení Velikonoc o slavnosti Zjevení Páně
O slavnosti Zjevení Páně může jáhen po evangeliu z ambonu ohlásit pohyblivé svátky začínajícího církevního roku, které se odvíjejí od data Velikonoc. V článku je naznačena historie tohoto obyčeje. více

  |   Sekce: Články

(22.3.2018)

Více paškálů při velikonoční vigilii?

Více paškálů při velikonoční vigilii?
Více farností, více kostelů a jen jeden kněz, jedny velikonoční obřady. Na těchto místech se může objevit otázka, jak naložit s velikonoční svící či více velikonočními svícemi pro jednotlivé kostely, v nichž se během roku konají křty a pohřby. Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. více

  |   Sekce: Články   |   Počet komentářů: 12

(15.12.2017)

Adventní neděle versus Štědrý den

Adventní neděle versus Štědrý den
V letošním roce připadá štědrý den na neděli. Neděle adventní i slavnost Narození Páně jsou na stejné úrovni co do pořadí tabulce přednosti liturgických dnů. Co to znamená pro slavení bohoslužeb? více

  |   Sekce: Články   |   Počet komentářů: 0

(23.10.2017)

Prefekt papeži, papež prefektovi (ad nové Motu proprio)

Prefekt papeži, papež prefektovi (ad nové Motu proprio)
V září 2017 bylo zveřejněno nové Motu proprio papeže Františka o překladech a úpravách liturgických knih, včetně oficiálního komentáře sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Kardinál Robert Sarah, prefekt kongregace, poskytl též vlastní komentář, na nějž nyní zareagoval svým dopisem papež František. Pracovní překlady textů kardinála Saraha a papeže Františka jsou obsahem toto článku. více

  |   Sekce: Články

(10.9.2017)

Nové motu proprio o liturgii

Nové motu proprio o liturgii
Papež František vydal motu proprio týkající se překladu liturgických knih. Komentář arcibiskupa A. Roche, sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, se nachází v tomto článku. více

  |   Sekce: Články

(25.8.2017)

Nezvratná liturgická reforma

Nezvratná liturgická reforma
V článku naleznete překlad úplného projevu papeže Františka při audienci pro účastníky italského národního liturgického týdne ve čtvrtek 24. srpna 2017, jak jej přetiskl vatikánský deník L'Osservatore Romano dne 25. 8. 2017. více

  |   Sekce: Články

(6.7.2017)

Byl Římský misál z r. 1962 zrušen?

Byl Římský misál z r. 1962 zrušen?
Před deseti lety vydal papež Benedikt XVI. motu proprio Summorum pontificum, v němž se říká, že misál, který "sv. Jan XXIII. vydal v r. 1962, nebyl nikdy zrušen". Procesu vyhlašování (promulgace) a rušení liturgických knih se věnuje následující překlad části článku kanadského kanonisty Chada Glendinninga. Článek vyšel anglicky pod názvem "Was the 1962 Missale Romanum Abrogated? A Canonical Analysis in Light of Summorum Pontificum" v odborném časopise pro liturgii Worship, č. 85 č. 2011, str. 15–37. více

  |   Sekce: Články

(13.5.2017)

Vzkládání evangeliáře při biskupském svěcení

Vzkládání evangeliáře při biskupském svěcení
Zanedlouho bude vysvěcen nový pomocný biskup pro Ostravsko-Opavskou diecézi. Podobně jako v případě nedávných svěcení biskupů v Čechách a na Moravě, také nyní budou při konsekrační modlitbě dva jáhni držet knihu evangelií. Významu tohoto gesta se věnuje následující článek. více

  |   Sekce: Články

(30.4.2017)

Joseph Ratzinger o subjektivní volbě v liturgii

Joseph Ratzinger o subjektivní volbě v liturgii
Před deseti lety papež Benedikt XVI. uveřejnil Motu proprio Summorum pontificum, jímž umožnil slavení liturgie podle liturgických knih schválených sv. Janem XXIII. jako mimo-řádnou formu římské liturgie. Výňatek z jeho přednášky ve francouzském opatství Fontgombault z roku 2001 ukazuje, jak o tomto tématu uvažoval ještě jako kardinál prefekt kongregace pro nauku víry. více

  |   Sekce: Články

(19.4.2017)

Křestní nešpory

Křestní nešpory
Církevní dokumenty vybízejí, aby se o Velikonocích konala připomínka křtu nejen ve mši, ale také o nešporách. O tradici i současném způsobu slavení křestních nešpor je následující článek. více

  |   Sekce: Články

(11.4.2017)

Missa chrismatis

Missa chrismatis
Ve čtvrtek Svatého týdne dopoledne se ve všech katedrálách koná mše při svěcení olejů, latinsky missa chrismatis. Doslovně přeloženo mše křižma. Je to krásná bohoslužba, při níž je katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa. Spolu s ním slaví eucharistii, připojují se k žehnání olejů pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného balzámu nazývané křižmo. Slovo křižmo pochází z řeckého χρῖσμα – chrisma, ‚pomazání‘. Má stejný slovní základ jako slovo Kristus (Χριστός), pomazaný. Křesťané, kristovci, jsou tedy ti, kdo byli pomazáni. více

  |   Sekce: Články
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.