Důležité dokumenty

Hlavní stránka / Dokumenty

Zde naleznete chronologicky řazené odkazy na dokumenty magisteria a kompetentní církevní autority týkající se liturgie.

2017 - Papež František - Motu proprio Magnum principium (cz; lat; doplňující texty)

2016 - Kongregace pro nauku víry - Instrukce Ad resurgendum cum Christo (cz)

2015 - Liturgická komise ČBK - Dokument Modlitby za mrtvě narozené děti (cz)

2015 - Liturgická komise ČBK - Dokument Bezlepková dieta a svaté přijímání (cz)

2015 - ČBK - Směrnice pro používání liturgické hudby při bohoslužbách (cz)

2014 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Homiletický direktář (cz)

2011 - Papežská komise Ecclesia Dei - Instrukce Universae Ecclesiae (lat)

2010 - Benedikt XVI. - Postsynodní apoštolská adhortace Verbum Domini (lat; cz)

2007 - Benedikt XVI. - Postsynodní apoštolská adhortace Sacramentum Caritatis (cz)

2007 - Benedikt XVI. - Motu proprio Summorum Pontificum (lat)

2004 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Instrukce Redemptionis Sacramentum (cz; lat)

2004 - Jan Pavel II. - Apoštolský list Mane nobiscum (cz; lat)

2003 - Jan Pavel II. - Apoštolský list Spiritus et Sponsa (cz)

2003 - Jan Pavel II. - Chirograf o posvátné hudbě (lat)

2003 - Jan Pavel II. - Encyklika Ecclesia de eucharistia (lat)

2002 - Jan Pavel II. - Motu proprio Misericordia Dei (cz; lat)

2002 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Dekret o gestu žehnání (cz)

2002 - Česká biskupská konference - Koncepce úprav liturgického prostoru (cz)

2002 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Poznámka k vlastním lekcionářům (it)

2001 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Instrukce Liturgiam authenticam (lat)

2001 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Oběžník Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení (cz)

2000 - Kongregace pro nauku víry - Instrukce o modlitbách za získání uzdravení (cz)

1998 - Jan Pavel II. - Apoštolský list Dies Domini (lat) 

1997 - několik kongregací - Instrukce k podílení se laiků na službě kněží (cz)

1994 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Instrukce Varietates legitimae 

1988 - Jan Pavel II. - Apoštolský list Vicesimus quintus annus (lat)

1984 - Jan Pavel II. - Apoštolská exhortace Reconciliatio et paenitentia (lat)

1980 - Jan Pavel II. - Apoštolský list Dominicae cenae (lat)

1974 - Pavel VI. - Apoštolská exhortace Marialis cultus (lat)

1972 - Pavel VI. - Apoštolská konstituce Sacram unctionem infirmorum (cz; lat)

1972 - Pavel VI. - Motu proprio Ad pascendum (lat)

1972 - Pavel VI. - Motu proprio Ministeria quaedam (cz; lat)

1972 - Kongregace pro nauku víry - Normy Sacramentum paenitentiae (lat)

1971 - Pavel VI. - Apoštolská konstituce Divinae consortium naturae (cz; lat)

1970 - Pavel VI. - Apoštolská konstituce Laudis canticum (cz; lat)

1970 - Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - Instrukce Liturgicae instaurationes

1969 - Pavel VI. - Apoštolská konstituce Missale romanum (cz; lat)

1969 - Pavel VI. - Motu proprio Mysterii paschalis (cz; lat)

1969 - Consilium - Instrukce Comme le prévoit

1968 - Pavel VI. - Apoštolská konstituce Pontificalis romani (lat)

1968 - Pavel VI. - Motu propro Pontificalia insignia (lat)

1967 - Posvátná kongregace pro obřady - Instrukce Eucharisticum mysterium (cz)

1967 - Posvátná kongregace pro obřady - Instrukce Tres abhinc annos

1967 - Posvátná kongregace pro obřady - Instrukce Musicam sacram (cz; it)

1965 - Pavel VI. - Encyklika Mysterium Fidei (lat)

1964 - Posvátná kongregace pro obřady - Instrukce Inter oecumenici 

1963 - Druhý vatikánský koncil - Konstituce Sacrosanctum concilium (cz; lat)
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.