Eucharistická modlitba

Hlavní stránka / Mše svatá / Eucharistická modlitba

Eucharistická modlitba je středem a vrcholem celé mše svaté. Kněz se při ní jménem Božího lidu obrací k Otci skrze Syna v Duchu svatém: Vzdává díky za veliké činy Boží, především za stvoření a za vykoupení skrze smrt a vzkříšení Ježíše, a prosí o Ducha svatého, který promění dary chleba a vína v Tělo a Krev Krista. Slovy pronesenými Ježíšem při poslední večeři koná oběť, kterou sám Pán ustanovil, a v přímluvách Bohu předkládá prosby za církev, za svět a za zemřelé.

Eucharistická modlitba (z řec. eucharistein = vzdávat díky) je modlitbou díkůvzdání a posvěcení. Říká se jí také anafora (z řec. anaferein = povznášet), protože, jak říká sv. Jan Zlatoústý, nás přenáší do nebe - proto je předznamenána naléhavým vybídnutím: "vzhůru sdrce". V latinském prostředí se také používá slovo kánon z latinského canon actionis (tj. pravidlo konání) neboli modlitba, kterou se koná oběť.

I když se větší část eucharistické modlitby modlí kněz, nemodlí se nikdy sám za sebe, ale za celou církev a jejím jménem. A proto ti, kdo jsou při bohoslužbě shromážděni jako obraz církve, účastní se eucharistické modlitby aktivně: začínají ji úvodním dialogem s knězem a potvrzením, že mají srdce u Pána a že je důstojné a spravedlivé Boha chválit, přidávají se k andělům a svatým zpěvem "Svatý, svatý" a končí velkým zvoláním amen, kterým potvrzují všechna pronesená slova.

Eucharistické modlitby v Římském misálu

1. eucharistická modlitba neboli Římský kánon

- lze použít kdykoli; je zvláště vhodná ve dnech, které mají vlastní "v tomto společenství" nebo "přijmy tedy", o svátcích apoštolů a svatých, o nichž se zmiňuje
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

2. eucharistická modlitba

- lze použít ve všední dny (nikoli tedy v neděli či o slavnosti, viz IGMR, č. 365)
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

3. eucharistická modlitba

- lze použít kdykoli, zejména o nedělích a svátcích
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

4. eucharistická modlitba

- lze použít pro mše, které nemají vlastní prefaci (tj. pokud v mešním formuláři není uvedena preface či odkaz na ni), a o nedělích v mezidobí
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

  

1. eucharistická modlitba "o smíření" (Smíření - návrat k Otci)

- lze použít pro mše, které se zvláštním způsobem váží ke smíření (Římský misál vypočítává např. tyto formuláře: Za svornost; Za smíření; V době války nebo rozvratu; Za zachování míru a spravedlnosti; Za odpuštění hříchů; Za vyprošení lásky; O svatém kříži; O eucharistii; O nejdražší krvi Páně; formuláře pro dobu postní)
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení připravujeme

2. eucharistická modlitba "o smíření" (Smíření s Bohem - základ svornosti lidstva)

- lze použít pro mše, které se zvláštním způsobem váží ke smíření (Římský misál vypočítává např. tyto formuláře: Za svornost; Za smíření; V době války nebo rozvratu; Za zachování míru a spravedlnosti; Za odpuštění hříchů; Za vyprošení lásky; O svatém kříži; O eucharistii; O nejdražší krvi Páně; formuláře pro dobu postní)
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení připravujeme

 

1. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Církev na cestě k jednotě)

- lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí např. tyto formuláře: Za církev; Za papeže; Za biskupa; Za dobrou volbu papeže nebo biskupa; Za koncil nebo synod; Za kněze; Za kněze sama za sebe; Za služebníky církve; Při duchovním nebo pastoračním shromáždění)
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde 

2. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Církev v dějinách spásy)

- lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí např. tyto formuláře: Za církev; Za kněžská povolání; Za laiky; Za rodiny; Za řeholníky a řeholnice; Za řeholní povolání; Za vyprošení lásky; Za příbuzné a přátele; Na poděkování Bohu)
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

3. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Ježíš je cesta k Otci)

- lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí např. tyto formuláře: Za misie; Za pronásledované křesťany; Za vlast nebo obec; Za ty, kdo mají odpovědnost za společnost a stát; Za mezinárodní shromáždění vládních představitelů; Na začátku občanského roku; Za rozvoj národů)
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

4. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Ježíš - znamení Otcovy lásky)

- lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí např. tyto formuláře: Za uprchlíky a vyhnance; V době hladu nebo za hladovějící; Za ty, kdo nám ubližují; Za zajatce, Za vězně; Za nemocné; Za umírající; Za milost šťastné smrti; V jakékoli tísni)
- text naleznete zde
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

 

1. eucharistická modlitba pro mše s dětmi (Bůh je náš Otec)

- lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků
- text naleznete zde

2. eucharistická modlitba pro mše s dětmi (Bůh nás má rád)

- lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků
- text naleznete zde

3. eucharistická modlitba pro mše s dětmi (Děkujeme ti, Bože)

- lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků
- text naleznete zde

  

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.