Příprava darů

Hlavní stránka / Mše svatá / Příprava darů

Několik drobných úkonů a modliteb po přímluvách slouží k přípravě na velkou eucharistickou modlitbu, která následuje:
1. Připraven je oltář, na nějž je umístěn korporál, misál, purifikatorium a který je okouřen kadidlem;
2. Připraveny jsou dary chleba a vína, které jsou přineseny na oltář, za něž kněz Bohu děkuje a které jsou okouřeny kadidlem;
3. Připraven je celebrant, který se modlí, aby se on sám stal obětí, která se Bohu zalíbí, který si myje ruce na znamení touhy po očištění a který je okouřen kadidlem;
4. Připraven je lid, který má přinášením darů účast na tom, co se děje u oltáře, který zpívá a odpovídá na díkůvzdání kněze a který je okouřen kadidlem.

 

Co říká církev ve svých dokumentech

 

Především se připraví oltář neboli stůl Páně, který je středem celého slavení eucharistie. Umístí se na něm korporál, purifikatorium, misál a kalich.

Imprimis altare, seu mensa dominica, quæ centrum est totius liturgiæ eucharisticæ, præparatur, cum corporale, purificatorium, missale et calix, nisi ad abacum paratur, in eo collocantur.

Potom se přinášejí dary. Je chvályhodné, aby chléb a víno přinášeli věřící. Kněz nebo jáhen je od nich přijímá na vhodném místě, aby je odnesl na oltář.

Oblationes deinde afferuntur: panis et vinum laudabiliter a fidelibus præsentantur, a sacerdote autem vel a diacono loco opportuno accipiuntur ad altare deferenda.

Ačkoli chléb a víno určené k bohoslužbě nepřinášejí věřící ze svého jako kdysi, přece obřad přinášení darů si uchovává svůj duchovní význam a smysl.
Je možné převzít zároveň i peníze nebo jiné dary přinášené věřícími pro chudé a pro kostel anebo v kostele sebrané, ty se uloží na vhodném místě mimo oltář. Průvod, ve kterém se tyto dary přinášejí, je provázen zpěvem k přípravě darů.

Quamvis fideles panem et vinum ad liturgiam destinata non iam de suis proferant sicut olim, ritus tamen illa deferendi vim et significationem spiritualem servat. Etiam pecunia vel alia dona pro pauperibus vel pro ecclesia a fidelibus allata vel in ecclesia collecta accepta habentur; quapropter loco apto extra mensam eucharisticam collocantur. Processionem, qua dona afferuntur, cantus ad offertorium comitatur.

Chléb a víno klade kněz na oltář a modlí se přitom předepsané modlitby. Dary položené na oltář může kněz okouřit, a potom také kříž a oltář, aby se naznačilo, že oběť církve a její modlitba stoupá jako dým kadidla před Boží tvář. Po okouření darů a oltáře mohou být jáhnem nebo jiným přisluhujícím okouřeni i kněz kvůli posvátné službě a lid kvůli důstojenství přijatému ve křtu.

Panis et vinum super altare a sacerdote deponuntur comitantibus formulis statutis; sacerdos dona super altare collocata incensare potest, dein crucem et ipsum altare, ut oblatio Ecclesiæ eiusque oratio sicut incensum in conspectum Dei ascendere significentur. Deinde sacerdos, propter sacrum ministerium, et populus, ratione baptismalis dignitatis, incensari possunt a diacono vel ab alio ministro.

Potom si kněz na straně oltáře umývá ruce. Tímto obřadem se vyjadřuje touha po vnitřní očistě.

Deinde sacerdos manus lavat ad latus altaris, quo ritu desiderium internæ purificationis exprimitur.

Po položení darů na oltář a po skončení průvodních obřadů následuje výzva, aby se všichni spojili s modlitbou kněze; a modlitba nad dary je ukončením přípravy darů a přípravou na eucharistickou modlitbu.

Depositione oblatorum facta et ritibus qui eam comitantur perfectis, per invitationem ad orandum una cum sacerdote et per orationem super oblata præparatio donorum concluditur et Prex eucharistica præparatur.

(IGMR 73-77)

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.