Místo pro svátost pokání

Význam zpovědnice

Umístění zpovědnice nebo prostoru určeného ke slavení svátosti pokání v kostele vhodně vyjadřuje, že vyznání a rozhřešení jsou liturgické úkony slavené tělem církve a ustanovené k obnovení bratrské účasti na oběti Krista a církve.

(Obřady žehnání)

Vlastnosti místa pro zpověď

Vlastním místem pro svátost smíření je kostel nebo kaple. Náležitosti zpovědnice stanoví normy biskupské konference; avšak vždycky musí být na viditelném místě zpovědnice, opatřené pevnou mřížkou mezi kajícníkem a zpovědníkem, aby jich mohli svobodně použít věřící, kteří si to přejí. Mimo zpovědnici se svátost smíření uděluje jen ze spravedlivého důvodu.

Zpovědní místnost nebo zpovědnice mají umožnit věřícím jak anonymní, tak otevřený způsob zpovědi. Jedná se o prostory zvukově izolované, vybavené křížem a dvěma židlemi, klekátkem a přepážkou. Zpovědní místnost má být přístupná přímo z lodi kostela (prostoru pro věřící) a je vhodné ji napojit na adorační kapli.

(CIC; Normy ČBK)

Žehnací modlitba

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
všemohoucí, věčný Bože.
Neboť ty jsi vždycky milosrdný,
když nás tvá spravedlnost trestá
i když nám tvá dobrota odpouští.
Tvé milosrdenství řídí celý náš život:
trestáš nás, abychom nezahynuli navěky,
a šetříš nás, abychom se mohli napravit.
Proto ti děkujeme
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.  RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.