Kladení základního kamene kostela

Dříve než se začne stavět nový kostel, je důležité zvláštním způsobem prosit o Boží požehnání pro toto dílo a zároveň věřícím připomenout, že budova postavená z kamene je viditelným znamením živé církve, Boží stavby, kterou tvoří oni sami. Podle liturgické tradice má tento obřad dvě části: žehnání místa určeného pro stavbu nového kostela a žehnání i položení základního kamene.

Pokud by se použil netradiční druh stavebního materiálu nebo zvláštní postup stavby, který by vylučoval položení základního kamene, má se aspoň požehnat místo určené pro stavbu nového kostela hned při zahájení prací na díle, které má být zasvěceno Bohu.

(Římský pontifikál)

Struktura obřadu 

Vstup (průvod nebo shromáždění na staveništi; zpěv, pozdrav, modlitba).

Čtení z Písma svatého (první čtení, responsoriální žalm, evangelium, homilie, četba pamětního listu).

Žehnání staveniště nového kostela (žehnací modlitba, pokropení svěcenou vodou).

Žehnání a uložení základního kamene (žehnací modlitba, pokropení svěcenou vodou, uložení kamene a jeho upevnění v základech).

Zakončení obřadu (přímluvy, modlitba Páně, požehnání, propuštění lidu).

Žehnací modlitba

Bože, Otče svatý,
o tvém Synu, narozeném z Panny Marie, 
prorok předpověděl, že bude kamenem 
uvolněným z hory bez lidského přičinění,
a apoštol o něm mluvil
jako o jediném základu, na kterém lze stavět.
Požehnej + tento kámen,
který v jeho jménu bude do základů uložen,
a požehnej také tomuto společenství věřících,
kteří jsou živými kameny chrámu církve.
Dej, ať Kristus sám,
tebou ustanovený začátek a konec všech věcí,
je při počátku tohoto díla 
i při jeho růstu a dokončení.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Všichni:    
Amen.RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.