Aktuality

Hlavní stránka / lk / Aktuality

1. Publikace LK ČBK v roce 2018

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Oznámení 138/17 (oznámení týkající se dekretu CCDDS 10/18)

— ROBERT KARDINÁL SARAH. Památka Panny Marie, Matky církve (komentář dekretu CCDDS 10/18)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 10/18 (dekret o oslavě Panny Marie, Matky církve, ve všeobecném římském kalendáři) 


 
2. Reedice liturgických knih

LK ČBK připravila reedici knihy Uvedení do křesťanského života, poprvé vydané v roce 1987, a reedici Svatebních obřadů, naposledy publikovaných v roce 2007. Obě knihy byly žádány a nebylo je možné volně zakoupit ― po Českém misálu (2015) tedy pokračuje série reedicí už dříve schválených textů, která má potřebné knihy nabídnout v dostatečném množství. Reedice byly připraveny stejnou metodou jako reedice Českého misálu: nevydávají se nové nebo jinak přeložené texty, jen se opravují případné chyby, a všechny liturgické knihy v češtině postupně dostávají jednotný nový grafický styl (typografické řešení, použitý papír a potahový materiál). O reedicích vydaných v roce 2018 bude publikována detailnější zpráva podobná té, která dokumentovala práci na Českém misálu 2015 (zde).

Další novinkou, publikovanou stejně jako reedice starších knih na začátku října 2018, je kniha Modlitby předsedajícího. Ani v tomto případě nejde o nové texty, ale o praktický výtah nejčastěji používaných formulářů z Českého misálu.

Prostřednictvím biskupství se zjišťoval reálný zájem o koupi těchto tří knih a celkový náklad byl nastaven podle předběžných objednávek. Nevelký přebytek bude nakladatelství Katolický týdeník nabízet v distribuci Karmelitánského nakladatelství, včetně e-shopu ikarmel.cz.

Série reedicí by podle plánu měla pokračovat i v roce 2019, o připravovaných titulech a možnostech objednávek budeme informovat prostřednictvím jednotlivých biskupství.

 

 

3. Publikace podpořená LK ČBK v roce 2017: dokument biskupské konference USA o hudbě v liturgii

(vyšla 24. července 2017)

KONFERENCE KATOLICKÝCH BISKUPŮ  SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCHZpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě. Přel. M. Koupilová. Praha: Krystal OP, 2017 [= edice Liturgie]

Dokument vychází s úvodním slovem biskupa královéhradeckého Jana Vokála, předsedy liturgické komise ČBK, a s předmluvou slovenského liturgisty Vlastimila Dufky SI, který text zasazuje do kontextu severoamerických pokoncilních diskusí o hudbě v katolické liturgii. Vydávaný český překlad, podpořený a odborně garantovaný liturgickou komisí České biskupské konference, nemá sloužit jako přímý návod a předpis pro domácí situaci české a moravské církve, ale jako inspirace. Ke studiu i praktické aplikaci se bude nezávazně nabízet dobře propracovaný dokument z prostředí, kde mají jednotlivé diecéze a farnosti v této oblasti sice větší možnosti a čelí možná poněkud jiným problémům, ale na druhou stranu jsou součástí téže katolické církve a používají překlady týchž liturgických knih. Snad právě odlišnost výchozího prostředí dá vyniknout inspirativním prvkům dokumentu pro naše poměry: o některých aspektech hudby sloužící v liturgii bychom mohli uvažovat jinak, vidět je v jiném světle.

Kniha nabízí přehled o roli hudby v jednotlivých obřadech, jak ji popisují platné liturgické knihy. I v tom, že nahlíží na hudbu primárně z liturgického hlediska, je inspirativní.

Objednat ji na stránkách nakladatelství Krystal OP.

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.