České liturgické knihy

Hlavní stránka / lk / České liturgické knihy

V následujícím seznamu najdete bibliografický seznam posledních vydání římskokatolických liturgických knih v češtině s odkazy na místa, kde je možné je zakoupit. Volně nedostupné tituly mohou být v zásobách jednotlivých diecézí nebo se připravují jejich dotisky a reedice (vizte sekci Aktuality).

 

I. Misál, mešní texty, lekcionáře, lidový graduál

Český misál. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7195-810-9

Mešní řád s modlitbami nad dary a s prefacemi. Praha: Česká liturgická komise, 1984 (tisk: Thaurdruck)

Rimskyj misal: povelěnijem svjataho vseljenskaho senma vatikanskaho druhaho obnovljen i oblastiju Pavla papeža šestaho izdan: mešnij čin s izbranymi mšami vlašča češskaho v slověnkyj jazyk prěložen. 2. vyd. 2. Olomouc: AVE, 1992

Koncelebrační mešní texty česky a latinsky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-616-7

Koncelebrační texty: nápěvy: první, druhá a třetí eucharistická modlitba. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. ISBN 80-7266-079-9

Mše svatá v osmi jazycích: anglicky, česky, francouzsky, italsky, latinsky, německy, polsky, slovensky. 3. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7195-050-5

Mešní texty zveřejněné po vydání českého misálu a mešního lekcionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-619-1

Misál na každý den liturgického roku. [2. vyd.] Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. ISBN 80-7192-846-1

Misál na neděle a význačné dny liturgického roku. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-089-9

Sbírka mší o Panně Marii. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-642-6

Lekcionář I: nedělní lekcionář 1: roční cyklus A. 2., upr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7192-838-0

Lekcionář I: nedělní lekcionář 2: roční cyklus B. 2., upr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7192-840-2

Lekcionář I: nedělní lekcionář 3: roční cyklus C. 2., upr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7192-841-0

Lekcionář II: feriální lekcionář pro dobu adventní, pro dobu vánoční, pro dobu postní, pro dobu velikonoční. 3., upr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-096-7

Lekcionář III: feriální lekcionář pro liturgické mezidobí od 1. do 17. týdne. 3., upr. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-097-4

Lekcionář IV: feriální lekcionář pro liturgické mezidobí od 18. do 34. týdne. 3., upr. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-098-1

Lekcionář V: lekcionář pro mše ke cti svatých a o posvěcení kostela. 2., upr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-006-6

Lekcionář VI/1: lekcionář k různým příležitostem: pro mše spojené s určitými obřady, pro mše za různé potřeby. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1984

Lekcionář VI/2: lekcionář k různým příležitostem: pro votivní mše, pro mše za zemřelé: latinské mešní texty. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1984

Lekcionář pro Sbírku mší o Panně Marii. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-643-4

— Evangeliář. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-209-9

— Zpěvy s odpovědí lidu. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-484-9

Mešní zpěvy. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1989

 

II. Rituál (knihy pro jednotlivé obřady)

Uvedení do křesťanského života. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987

Křestní obřady: křest malých dětí. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. ISBN 80-7192-378-8

Obřady biřmování. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1974

Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-496-2

Svaté přijímání nemocných a viatikum donášené mimořádným přisluhovatelem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. ISBN 80-7192-911-5

Obřady pokání. Praha: Česká liturgická komise, 1982

Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné. [2. vyd.] Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-585-3

Římský rituál nově uspořádaný podle ustanovení druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II.: svatební obřady. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7192-987-1

Pohřební obřady. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. ISBN 80-7192-379-6

Obřady řeholních slibů. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1971 (cyklostylované vydání pro řeholní komunity).

Benedikcionál. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994

Obřady žehnání: římský rituál nově uspořádaný podle ustanovení Druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7195-647-1

 

III. Pontifikál (biskupské obřady)

Římský pontifikál: nově uspořádaný podle ustanovení druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-274-9

 

IV. Liturgie hodin (breviář)

Denní modlitba církve: hymny. Vatikán: Sekretariát České liturgické komise, 1989 (tisk: Thaurdruck). Reprint: [Praha: Rosa] 2008.

Denní modlitba církve: hymny a básnické modlitby. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-072-9

Denní modlitba církve I: doba adventní a vánoční. 2., upr. a dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-771-6 (ISBN souboru: 80-7192-770-8)

Denní modlitba církve II: doba postní a velikonoční. 2., upr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-772-4 (ISBN souboru: 80-7192-770-8)

Denní modlitba církve III: liturgické mezidobí: 1.–17. týden. 2., dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-773-2 (ISBN souboru: 80-7192-770-8)

Denní modlitba církve IV: liturgické mezidobí: 18.–34. týden. 2., dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-774-0 (ISBN souboru: 80-7192-770-8)

Denní modlitba církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007 ISBN 978-80-7192-687-0
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.