Responsoriální žalm

Hlavní stránka / Mše svatá / Bohoslužba slova / Responsoriální žalm

Aby bylo možné slyšené Boží slovo nechat doznít a lépe přijmout, následuje po prvním čtení zpěv žalmu, jakési rozjímání nad přečteným textem. Protože žalmy jsou svou povahou duchovní písně, měl by se, pokud je to jen trochu možné, žalm zpívat - odpovídá to mnohem více jeho povaze, než pouhé přečtení. Pouhé čtení je tedy jen skutečně nouzovým řešením. Nejvhodnějším způsobem zpěvu je, když zpěvák zpívá jednotlivé sloky a lidé odpovídají refrénem (proto se také žalmu říká responsoriální - žalm s odpovědí). Je ale také možné, aby zpěvák zpíval celý žalm bez odpovědi, je také možné, aby všichni zpívali všechno.

Protože žalm uvedený v lekcionáři odpovídá biblickým čtením, není vhodné ho nahrazovat žalmem jiným; pro zpěv gregoriánského chorálu je možné použít Graduale romanum.

Nejvhodnější je, když se žalm zpívá od ambonu, protože tvoří nedílnou součást bohoslužby slova; navíc tak hezky vynikne, že žalm sám je Božím slovem. Responsoriálnímu žalmu po první čtení se dříve říkalo graduale, protože se zpíval na stupních ambonu. (Ambony mívaly dříve několik stupňů, na prvním se četlo první čtení, na schodech zpíval žalm, úplně nahoře se četlo evangelium.) Pravidla, podle kterých církev vybrala žalmy pro konkrérní bohoslužbu:

  1. Když první nebo druhé čtení nějaký žalm přímo cituje, pak byl vybrán tento žalm.
  2. Když evangelium přímo cituje nějaký žalm, pak byl vybrán tento.
  3. Když se čtení týkají nějakého tématu, pak je vybrán žalm s podobnou tématikou (např. o neděli dobrého pastýře žalm 23).
  4. Bylo zohledněno, že některé žalmy jsou již po staletí používány v konkrétní liturgické doby.
  5. Pokud nebylo možné uplatnit žádné z pravidel, byl vybrán žalm, který dosud nebyl použit, abychom byli v kontaktu s celým žaltářem.

Nahrávky s responsoriálními žalmy B. Korejse naleznte na naších stránkách zde. Nahrávky s responsoriálními žalmy J. Olejníka naleznete na stránkách tv-mis.cz; noty se žalmy J. Olejníka na aktuální období naleznete na JosefOlejnik.cz; noty se žalmy více skladatelů pro liturgické doby naleznete v našem on-line misále. Seznam odpovědí k žalmům nalzentete v txt souboru zde

 

Co říká církev ve svých dokumentech:

    
Po prvním čtení následuje responsoriální žalm, který je nedílnou součástí bohoslužby slova a má velký význam liturgický a pastorační, protože napomáhá rozjímání o Božím slově. Responsoriální žalm má odpovídat jednotlivým čtením a obvykle se bere z lekcionáře.
  
Post primam lectionem sequitur psalmus responsorius, qui est pars integralis liturgia verbi et magnum momentum liturgicum et pastorale pra se fert, cum verbi Dei meditationem foveat. Psalmus responsorius unicuique lectioni respondeat et e lectionario de more sumatur.

(IGMR, č. 61)

     

Responsoriální žalm se má zpravidla zpívat. Je dvojí způsob zpěvu žalmů po prvním čtení: s odpovědí a bez odpovědi. Při zpěvu s odpovědí, a tomu se má dát, pokud je to možné, přednost, žalmista nebo zpěvák žalmu přednáší žalmové verše a celé shromáždění se účastní zpěvem odpovědi. Při zpěvu bez odpovědi žalmista nebo zpěvák žalmu zpívá žalm sám a shromáždění věřící jen naslouchají anebo zpívají všichni společně.

  
Psalmus responsorius de more cantu profertur. Duo autem modi cantandi psalmum post primam lectionem sunt: modus responsorialis et modus directus. Modo responsoriali, qui, quantum fieri potest, praeferendus est, psalmista, seu cantor psalmi, profert versus psalmi, tota congregatione per responsum participante. Modo directo psalmus canitur sine responso a communitate interposito, aut a solo psalmista seu cantore psalmi, congregatione tantum ascultante, aut ab omnibus simul.
Jestliže se žalm, který následuje po čtení, nezpívá, má se přečíst způsobem vhodným pro přemýšlení o Božím slově. Responsoriální žalm zpívá nebo čte žalmista nebo zpěvák z ambonu.
  
Psalmus post lectionem occurens, si non cantatur, recitetur modo aptiore ad ipsam meditationem verbi Dei. Psalmus responsorius in ambone a psalmista vel cantore cantatur vel recitatur.

(OLM, č. 20 a 22)

     

 

Střípky z historických pramenů

Nauka v katechismu

Praktické pro lektory

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.