Preface o sv. Václavu

Václav v době žní, vstávaje ještě za noci tajně vycházel do polí, požínal pšenici, nosil ji na ramenou do svého domu,
zde mlátil, v mlýncích smílal a mouku přesíval a (...) pekl oplatky. Stejně tak s věrným služebníkem chvátal
za nočního ticha  na svou vinici, zde česali hrozny, hustě je nakladli do putny, skrytě nosili do jeho světničky,
tam lisovali víno v lisu a nalévali do džbánu. A to vše dělal proto, aby tak mohli kněží přinášet Pánu oběť spásy.

(legenda Crescente fide, 10. stol.)


Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí schválila prefaci pro mše o sv. Václavu, mučedníku a hlavním patronu Českého národa. Na místo až dosud používané preface o mučednících se tedy nyní bude používat preface uvedená níže:

Český text preface o sv. Václavu

Účast na slavení oběti

V.:   Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:   Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:   Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.
 
Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
 
Neboť svatý Václav ti společně s chlebem a vínem
přinášel k oltáři jako oběť sám sebe,
a tys mu dopřál, aby se k oběti Krista, tvého Syna,
připojil mučednickou smrtí,
a získal tak nepomíjející korunu slávy.
 
Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:  
 
Svatý, Svatý, Svatý…

Preface o sv. Václavu ke stažení (česky)

•  PDF A4

•  PDF A5

•  DOC 

Latinský text preface o sv. Václavu

Participatio celebrationis sacrificii
 
V.  Dóminus vobíscum.
R.  Et cum spíritu tuo. 
V.  Sursum corda.
R.  Habémus ad Dóminum.
V.  Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R.  Dignum et iustum est.
 
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:
 
Tu enim sancto Vencéslao, 
qui una cum pane et vino ad altáre latis
semetipsum tibi offerébat,
sacrifício Christi, Fílii tui,
usque ad martýrium se cóniungi tribuísti, 
immarcescíbilem percípiens corónam glóriae.
 
Propter quod caeléstia tibi atque terréstria
cánticum novum cóncinunt adorándo,
et nos cum omni exércitu Angelórum
proclamámus, sine fine dicéntes:
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus…
 RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.