Příprava oltáře

Oltář je skutečným středem mše svaté. Po přímluvách, kterými končí bohoslužba slova, se na oltář přinese korporál, purifikatorium, kalich, pala a misál. Tyto věci by měli být až dosud na abaku (stolku), nikoli na oltáři. Na oltář se přinesou až v tuto chvíli (pouze pokud slouží kněz pouze s jedním ministrantem bez přítomnosti lidu, je dovoleno, aby byly tyto věci předem připraveny po straně oltáře). Oltář připravuje jáhen za pomoci ministranta, nikdy ne kněz a to ani jeden z koncelebrantů; kněží jsou na svých místech a s ostatními zpívají zpěv k přípravě darů.

  

Co říká církev ve svých dokumentech

 

Především se připraví oltář neboli stůl Páně, který je středem celého slavení eucharistie. Umístí se na něm korporál, purifikatorium, misál a kalich.

Imprimis altare, seu mensa dominica, quæ centrum est totius liturgiæ eucharisticæ, præparatur, cum corporale, purificatorium, missale et calix, nisi ad abacum paratur, in eo collocantur.

Po skončení přímluv, zatímco kněz zůstává u sedadla, jáhen připravuje oltář za pomoci akolyty; péče o posvátné nádoby je však vyhrazena jemu.

Oratione universali absoluta, sacerdote ad sedem remanente, diaconus altare præparat, acolytho adiuvante; ipsius tamen est sacrorum vasorum curam gerere.

Není-li přítomen jáhen, po přímluvách, zatímco kněz zůstává u sedadla, připraví akolyta na oltáři korporál, purifikatorium, kalich, palu a misál.

Absente diacono, expleta oratione universali, dum sacerdos ad sedem manet, acolythus super altare ponit corporale, purificatorium, calicem, pallam et missale.

(IGMR 73, 139, 178, 190)

 

 

Střípky z historických pramenů

Nauka v katechismu

Praktické pro ministranty

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.