Zpěv k přijímání

Zpěv k přijímání má důležitou úlohu (podobně jako vstupní zpěv): „hmatatelně“ vyjádřit jednotu, kterou z nás přijímání eucharistie vytváří, dát najevo radost srdce a zdůraznit charakter společenství. Je tedy třeba, aby se začalo zpívat už když přijímá kněz, ještě před tím, než k přijímání přistoupí věřící. 
 
Mezi nejstarší zpěvy k přijímání patřil žalm 33: "Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin".
 
Jako zpěv je možné použít antifonu uvedenou v misále (podle délky přijímání se žalmem), nebo píseň schválenou biskupskou konferencí. Pokud se nezpívá, je třeba antifonu z misálu alespoň recitovat. 
 
 

Co říká církev ve svých dokumentech

   

Když kněz přijímá svátostný pokrm, začíná se zpívat zpěv k přijímání. Jeho posláním je vyjádřit jednotou hlasů duchovní jednotu přijímajících, ukázat radost srdce a zdůraznit „charakter společenství“ průvodu přistupujících k přijetí Těla Páně. Zpěv pokračuje během přijímání věřících. Zpívá-li se po přijímání děkovný chvalozpěv, je třeba zpěv k přijímání včas ukončit.

 

Dum sacerdos sumit Sacramentum, inchoatur cantus ad Communionem, cuius est spiritualem unionem communicantium per unitatem vocum exprimere, gaudium cordis demonstrare et indolem "communitariam" processionis ad Eucharistiam suscipiendam magis in lucem ponere. Cantus protrahitur, dum fidelibus Sacramentum ministratur.74 Si tamen hymnus post Communionem habetur, cantus ad Communionem tempestive claudatur.

Pro zpěv k přijímání se může použít buď antifony z Graduale Romanum, ať už se žalmem, nebo samotné, nebo antifony se žalmem z Graduale simplex, anebo jiného vhodného zpěvu schváleného biskupskou konferencí. Zpívá jej buď samotný sbor, nebo sbor, či zpěvák s lidem. Nezpívá-li se, mohou recitovat antifonu z misálu buď všichni věřící, nebo někteří z nich, nebo lektor, anebo sám kněz po svém přijímání, dříve než jde podávat věřícím.  

Pro cantu ad Communionem adhiberi potest aut antiphona ex Graduali romano sive cum psalmo sive sola, aut antiphona cum psalmo e Graduali simplici, aut alius cantus congruus a Conferentia Episcoporum approbatus. Cantatur sive a schola sola, sive a schola vel cantore cum populo. Si autem non habetur cantus,antiphona in Missali proposita recitari potest sive a fidelibus,sive ab aliquibus ex ipsis,sive alectore,sin aliter ab ipso sacerdote post quam ipse communicavit,antequam Communionem distribuat fidelibus.

(IGMR 86-87)

 

 

Eucharistický hymnus ze Sýrie  

Vzali jsme a jedli chléb požehnaný
tělo Páně a krev drahocenou.
Chléb, který proměnil Pán,
kalich spásy nápoj obnovující síly.
 
Přijali jsme svatý chléb a chceme slavit Boha
On učinii veliké věci na celé zemi.
Radujte se spravedlivý,
když přijímate tělo a krev Krista.
 
Dnes přijali jsme chléb andělský
dnes viděli jsme našeho Pána Ježiše Krista.
Dnes oslavili jsme úhel žnoucí na oltáři,
v jehož stínu zpívají serafové.
 
(Syrský hymnus připisovaný sv. Efrému, učiteli církve)

 

Střípky z historických pramenů

Nauka v katechismu

Praktické pro ministranty

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.