Znamení kříže a pozdrav lidu

Křesťané velmi brzy začali každou svou činnost začínat znamením kříže, samozřejmě tedy také modlitbu. Na kříži se totiž Ježíš z lásky k lidem vydal až do krajnosti, na kříži byla poražena smrt, na kříži máme skrze svůj křest účast. Kříž je znamením naší identity. Proto děláme znamení kříže také v úvodu bohoslužby, i když ta již začala shromážděním křesťanů, vstupním zpěvem a vstupním průvodem

Znamení kříže doprovázíme slovy Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého - právě v toto jméno Trojjediného Boha jsme byli pokřtěni, kvůli tajemství Trojjediného Boha jsme přišli na bohoslužbu, v jménu Trojjediného Boha hodláme strávit následující chvíle. 

Biskup zdraví shromážděné křesťany tím pozdravem, kterým své učedníky pozdravil zmrtvýchvstalý Ježíš; kněz, protože biskupa vlastně zastupuje, používá pozdrav inspirovaný listy sv. Pavla. Tento pozdrav, doprovázený gestem otevřených, přijímajících rukou, znamená, že sám Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých, je uprostřed svého lidu a ujímá se každého, kdo za ním přichází.

 

Uspořádání podle Římského misálu:

     
Po skončení vstupního zpěvu se kněz i věřící vstoje znamenají křížem. Kněz přitom obrácen tváří k lidu říká: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Lid odpovídá: Amen.
 
  
Cantu ad introitum absoluto, sacerdos et fideles, stantes, signant se signo crucis, dum sacerdos, ad populum conversus, dicit: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
Populus respondet: Amen.
 
Potom kněz s rozpjatýma rukama pozdraví lid slovy:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.
  
Deinde sacerdos, manus extendens, populum salutat, dicens:
Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et cáritas Dei, et communicátio Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis.
Nebo: Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.
  
Vel: Grátia vobis et pax a Deo Patre nostro et Dómino Iesu Christo.
Nebo: Milost Ježíše Krista, našeho Pána pro nás ... (narozeného, ukřižovaného, vzkříšeného, oslaveného), ať je s vámi se všemi.
  

 

Nebo: Pán s vámi.
  
Vel: Dóminus vobíscum.
 
Biskup říká místo Pán s vámi při tomto zahajovacím pozdravu:
Pokoj Kristův ať je s vámi.
  
 
Episcopus, loco Dóminus vobíscum, in hac prima salutatione dicit:
Pax vobis.
Lid odpoví: I s tebou.
  
Populus respondet: Et cum spíritu tuo.

 

Střípky z historických pramenů

Nauka v katechismu

Praktické pro ministranty

 

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.