Vstupní průvod

Průvod na začátku mše, kdy k oltáři přichází kněz s asistencí, naznačuje příchod Ježíše mezi shromážděné učedníky. Proto se všichni postaví a zpěvem svého Pána vítají. Když se v průvodu přináší kadidlo a svíce, je tato skutečnost ještě patrnější, neboť svíce a kadidlo se ve starém Římě nosily před císařem; církev je přináší v průvodu právě jako symboly úcty vůči skutečnému Vládci světa - Ježíšovi. 

Procesní kříž, který se nese v průvodu, a který je pak vhodné postavit k oltáři, aby byl oltářním křížem, je znamením jednoty celého společenství, které kráčí za svým Pánem, proto má procesní kříž být vždy jen jeden. Ve vstupním průvodu je vhodné přinášet také evangeliář, symbol Krista, který promlouvá ke svému lidu.


 

Co říká církev ve svých dokumentech:

Zatímco se zpívá vstupní zpěv, jde průvod ze sakristie do presbytáře takto seřazený:

 

Dum peragitur cantus ad introitum, fit processio a secretario ad presbyterium hoc modo ordinata:

turiferář s kouřící kadidelnicí;
jiný akolyta, který nese kříž, s obrazem Ukřižovaného dopředu, 
uprostřed sedmi (alespoň dvou) akolytů, kteří nesou svícny s rozžatými svícemi; 
klerikové vždy po dvou; 
jáhen nesoucí knihu evangelií 
ostatní jáhni vždy po dvou; 
koncelebranti vždy po dvou; 
biskup jde sám, na hlavě má mitru, 
berlu v levé ruce, pravou rukou žehná; 
poněkud za ním dva asistující jáhni; 
po nich librista, mitrista a pedista.
 
turiferarius cum turibulo fumigante; 
alius acolythus crucem deferens, cum imagine crucifixi in anteriore parte posita, 
medius inter septem, vel saltem duos, acolythos deferentes candelabra cum candelis accensis: 
clerici bini et bini; 
diaconus deferens librum Evangeliorum; 
alii diaconi, si adsint, bini et bini; 
presbyteri concelebrantes, bini et bini; 
Episcopus incedens solus, 
gerens mitram, et baculum pastoralem in manu sinistra portans, 
manu dextera vero benedicens; 
paulisper retro Episcopum, duo diaconi ei assistentes; 
denique ministrantes ad librum, mitram et baculum.
Pokud průvod prochází kolem svatostánku s Nejsvětější svátostí, nezastavuje ani nepokleká.
 
Si processio transit ante sacellum Ss.mi Sacramenti, nulla fit statio aut genuflexio.
(CE, 128)  

 

Střípky z historických pramenů

Nauka v katechismu

Praktické pro ministranty

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.