Struktura exorcismu

Exorcismus je svátostinou, tedy liturgií církve. Jeho vykonání je svěřeno biskupovi, případně jím pověřeném knězi a řídí se předpisy v liturgické knize "De exorcismis et supplicationibus quibusdam", vydané v roce 2004. Exorcismus nikdy není veřejnou podívanou (srov. svátost smíření, která též osvobozuje od Zlého), ale diskrétní modlitbou za člověka postiženého zlem. Kněz k modlitbě exorcismu obléká albu a fialovou štolu.

Liturgická kniha uvádí následující průběh:

 1. Přípravná modlitba kněze za sebe sama
 2. Znamení kříže a pozdrav
 3. Požehnání svěcné vody a asperges
 4. Litanie ke všem svatým
 5. Modlitba žalmu 91
 6. Hlásání evangelia
 7. Vkládání rukou na posedlého s krátkými invokacemi
 8. Vyznání víry nebo obnova křestního vyznání včetně zřeknutí se Zlého
 9. Modlitba Páně
 10. Znamení kříže, v němž náš Pán zvítězil na Zlým
 11. Exsufllatio
 12. Invokativní formule exorcismu - orientovaná k Bohu Otci, v níž církev prosí za osvobození a seslání Ducha svatého na přímluvu Panny Marie, andělů a všech svatých.
 13. Imperativní formule exorcismu - formou příkazů zlému duchu.
 14. Díkůčinení za osvobození od Zlého zpěvem kantika Panny Marie nebo Zachariášova kantika
 15. Závěrečná modlitba
 16. Pozdrav a požehnáníRSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.