Teologie exorcismu

Hlavní stránka / Žehnání a exorcismus / Exorcismus / Teologie zla a exorcismu

 

Církev pevně věří, že jen jeden je pravý Bůh Otec, Syn a Duch svatý, jediný počátek všech věcí, Stvořitel všeho viditelného i neviditelného. Vše, co Bůh založil, svou prozřetelností také chrání a řídí a neučinil nic špatného. Také ďábel a jiní démoni byli Bohem stvořeni ve své podstatě jako dobří, ale sami se učinili zlými. A byli by dobrými, kdyby zůstali tak, jak byli stvořeni. Ale protože dokonalosti své přirozenosti použili špatně a nevytrvali v dobrém, nepřešli sice k jiné podstatě, ale vzepřeli se nejvyššímu Dobru, jehož se měli držet.

Člověk byl stvořen k obrazu Božímu „ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (Ef 4, 24) a jeho důstojnost vyžaduje, abych jednal podle vědomé a svobodné vůle.  Sveden zlým zneužil dar dar své svobody, skrze hřích neposlušnosti (srov. Gen 3; Řím 5,12) se dostal pod moc ďábla a smrti a stal se otrokem hříchu. Proto celou lidskou historii prostupuje těžký boj proti mocnostem temnoty, který byl zahájen na počátku světa, a podle slov Pána bude trvat až do posledního dne (Srov. Mt 24, 13; 13, 24-30 a 36-43).

Všemohoucí a milosrdný Bůh poslal svého milovaného Syna na svět, aby lidi vytrhnul z moci temnosti a převedl je do svého království (srov. Gal 4, 5; Kol 1, 13). Proto Kristus, dříve zrozený, než celé tvorstvo (Kol 1,15), obnovil starého člověka tím, že na sebe vzal tělo hříchu, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla (Žid 2, 14) a aby silou Ducha svatého zraněnou lidskou přirozenost skrze své umučení, vzkříšení učinil novým stvořením.

Církev již od apoštolských dob (srov. Sk  5,16; 8,7; 16, 18; 19, 12) vykonává moc přijatou od Krista vyhánět démony a odráží jejich působení. V Ježíšově jménu se neustále a věrně modlí, za osvobození od Zlého (srov. Mt 6,13). V tomtéž jménu, mocí Ducha svatého, různými způsoby přikazuje démonům, aby nebránili jejímu dílu hlásání dobré zvěsti (srov. 1 Sol 2, 18) a aby „Silák“ (srov. Lk 11, 21-22) odevzdal svou moc obecnou i kterou vykonává nad jednotlivými lidmi. Když církev veřejně a s autoritou v Ježíšově jménu žádá, aby jakákoli osoba či věc byly ochráněny před vlivem Zlého nebo vysvobozeny z jeho poroby, mluví se o exorcismu.

(Všeobecné pokyny k Rituálu exorcismu)

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.